044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

อ่านเพิ่มเติมในข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด

newsnomal

อ่านเพิ่มเติมในข่าวประกาศทั่วไป  
อ่านทั้งหมด

Module Layouts

This template comes with a sophisticated layout system to create any kind of sidebar or widget layout. You can easily manage the sidebar's positions and widths in the theme administration. Modules can have different styles and be placed in any position offered by this theme. Each position has its own layout. You can align widgets side-by-side, stack them or choose your own grid layout. Show or hide widgets on mobile devices, while the grid adapts perfectly to your layout.

Toolbar
toolbar-l toolbar-r
logo/logo-small
menu
search
hero
breadcrumbs
top-a
1 2 3 4 5 6
top-b
1 2 3 4 5 6
sidebar-a
main-top
component
grid
coming-soon-center
coming-soon-bottom
main-bottom
sidebar-b
bottom-a
1 2 3 4 5 6
bottom-b
1 2 3 4 5 6
footer
1 2 3 4 5 6
copyright

Some modules are not visible at first glance, namely: modal-a, modal-b, modal-c, modal-d, modal-e, modal-f. These modal-* modules are used to show popup modules. Position debug is used to load unique modules or add code to the page.
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น