044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

Up

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (101533)

เอกสารปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 5
สมุดบันทึกประจำตัว 101533
แบบสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง 101533
แบบประเมินครูพี่เลี้ยง 101533
แบบประเมินครูนิเทศก์ทั่วไป 101533
แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 101533
 
 
Powered by Phoca Download
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น