044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

การประชุมเตรียมความพร้อมการสังเกตการณ์การสอน ณ สถานศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การประชุมเตรียมความพร้อมการสังเกตการณ์การสอน ณ สถานศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคาร 31

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศรายวิชา 311062 (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น