044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปพัลลภ 2 ชั้น 3 อาคาร 31

เอกสารชี้แจงแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น