044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาสังเกตการสอน เทอม2/2562

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายวิชาสังเกตการสอน เทอม2/2562

1.แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน รายวิชา 101412 (คลิก)

2.แบบประเมินครูพี่เลี้ยง 101412 (คลิก)

3.สมุดบันทึกประจำตัว 101412 (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น