044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม2/2562

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เทอม2/2562

1.แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน 101522 (คลิก)

2.แบบประเมินครูนิเทศก์ทั่วไป 101522 (คลิก)

3.แบบประเมินครูพี่เลี้ยง 101522 (คลิก) 

4.แบบสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง 101522 (คลิก)

5.สมุดบันทึกประจำตัว 101522 (คลิก)

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น