044-009-009 ต่อ 1728 edukorat117@nrru.ac.th  
ติดตามเรา

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ประจำมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์ประจำมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคปกติ ตกค้าง และกศปช. รายวิชาการปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 2 (101522) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น
กดปุ่ม Enter เพื่อสืบค้น