logo edu 2021

ใหม่! อัพเดทประกาศถึงผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู ประเภท ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามประกาศรายชื่อครั้งที่ 76-87 มีกำหนดการจัดอบรม ในวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์อบรมดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ด้านล่าง

ประกาศถึง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู ประเภท ครูชำนาญการพิเศษ ตามประกาศรายชื่อครั้งที่ 84-87 มีกำหนดการจัดอบรม ในวันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคุรุเวทย์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์อบรมดังกล่าวตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 87 อัพเดท 17 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044-009-009 ต่อ 1724  โทรสาร. 044–242636
หรือทาง E-mail : edukorat@nrru.ac.th