ข้อมูลเก็บมาฝาก
จาก Web Master
   

โปรแกรมสแกนไวรัส

เวบเรื่องต่างๆ
Browser + Load YouTube

โปรแกรมฆ่าไวรัสจาก HD Drive

โปรแกรม Spy ware

Recovery Genius 6.1

Acrobat Pro 9.0

Adobe acobat v.9

Flash MX 2004

AA

DownloadYoutube
vso_downloader_setup

explorerxpsetup

เวบปลดLockkavkiskey

avg_free2012

โปรแกรมทั่วๆไป

PhotoScapeโปรแกรมจัดภาพ

เกมส์ ONLINE
Program น่าสนใจ
อินเทอร์เน็ต
DVRemoteDesktop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

คอมพิวเตอร์

TIP&เทคนิค

เว็บคนโคราช

แนะนำเมืองโคราช

ค้นหาเว็บไซต์

สื่อสารโทรคมนาคม

ธนาคาร
กีฬา
บันเทิง
เว็บแนะนำ
บันเทิง
อุปกรณ์ถ่ายภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา

 สถานที่ท่องเที่ยว(ต่อ)

มหาวิทยาลัย

 หน่วยงานราชการ

 หน่วยงานราชการ

หน่วยราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 
 
+-

สงวนลิขสิทธ์ ? 2002,Techno Eti  Rin  Korat
โทร 0-4424-2850 *1115 โทรสาร 0-4427-2938 Email : kis519889@msn.com
..